Van Holos Beroepsorganisatie naar Holos Netwerk 

In 2012 is Holos gestart met een beroepsorganisatie voor Holos massagetherapeuten in Nederland. De eerste gespecialiseerde beroepsorganisatie voor massagetherapeuten. Dit vanuit het verlangen om gezamenlijk meer bekendheid te willen geven aan Holos Massagetherapie en om vanuit deze gezamenlijkheid sterker te staan ten opzichte van zorgverzekeraars.

Door het verenigen van massagetherapeuten in een beroepsorganisatie, wilden we de beroepsuitoefening verder professionaliseren en een professioneel klankbord zijn voor zaken die massagetherapeuten tegenkwamen in hun praktijk. Holos had én heeft een intensieve samenwerking met psychiatrie, ouderenzorg, fysiotherapeuten, huisartsen, re-integratiebureaus en zorgverzekeraars voor ogen om cliënten adequaat ondersteuning te kunnen bieden.

Begin 2017 is de Holos beroepsorganisatie gestopt en zijn de meeste van de leden overgegaan naar de VBAG. Het Holos Netwerk bestaat echter nog steeds. Het is een netwerk vóór en dóór de leden. Waarin we onze onderlinge verbondenheid inzetten om óók een grotere verbinding te creëren met de wereld buiten ons. Hoe meer leden, hoe meer inkomsten voor het Netwerk dat kan worden omgezet in netwerken op beurzen, op patiëntendagen enz. enz.  Door met zijn allen draagkracht te genereren helpen we alle Holos massagetherapeuten groeien.

Fijn dat je lid bent van ons gezamenlijke netwerk en zo bijdraagt om Holos Massagetherapie meer in de wereld te zetten. Samen werk maakt samen sterk.

Doelstelling Holos Netwerk

Doelstellingen

 • meer bekendheid geven aan Holos massage en Holos massagetherapie
 • werkgelegenheid creëren voor de Holos masseurs en massagetherapeuten
 • inspiratiebron voor Holos masseurs en massagetherapeuten
 • gezamenlijke marketingactiviteiten zoals; website, landelijke reclame en vertegenwoordiging op beurzen
 • contacten leggen met zorginstellingen
 • leden inspireren om zelf actief te blijven in het promoten van Holos massagetherapie

Doelstellingen 2018

 1. Verbetering van positionering
 2. Grotere naamsbekendheid
 3. Ondersteunen van masseurs en therapeuten

Deze doelstelling willen wij bereiken door:

 • 2 x maal per jaar een thematische netwerkdag aan te bieden
 • Assisteren van leden bij het opzetten van regionale bijeenkomsten
 • Faciliteren van intervisiebijeenkomsten door informatie via de website aan te bieden over netwerkleden en postcodegebieden
 • Opzetten van tijdelijke projectgroepen rond een activiteit of onderwerp
 • maandelijkse nieuwsbrief uit te geven
 • Informatieve website, zowel voor potentiële klanten als voor de eigen leden, waarop door de eigen leden geplaatste vakinhoudelijke informatie te vinden is.
 • Een platform te bieden binnen social media door middel van een Facebook pagina
 • Collegiale adviesgesprekken t.a.v. opzetten van de eigen praktijk en praktijkvoering
 • Informatie t.a.v. vereisten m.b.t. wet- en regelgeving
 • Verstrekken van HOLOS publicatiemateriaal als flyers, brochure en banners
 • Collegiale praktijkbezoeken (visitatie)

Activiteiten

Activiteiten uit het jaarplan 2018

 • Er wordt gewerkt aan een nieuwe website
 • Nationale Gezondheidsbeurs
 • Netwerkdagen organiseren
 • Facebook beheren
 • Massagetherapie in bedrijf
 • Promotievideo
 • Presentatie houden bij patiëntenverenigingen
 • Contact leggen met platform integrale gezondheidszorg
 • Positioneringsplan Brenda van Rijn opnieuw bekijken. Waar kunnen we nog verder mee aan de slag?

 

Organisatie:

Hieronder vind je een overzicht van het bestuur en de verschillende commissieleden.

Bestuur

 •  – voorzitter

Mailadres: [email protected]

Aandachtsgebied:

 • Beleid van de beroepsorganisatie vastleggen.
 • Bewaken van reglementen.
 • Communicatie naar deelnemers van het Netwerk en verschillende commissies.
 • Vertegenwoordigen van de organisatie naar deelnemers en externe partijen.

Licentie Commissie

 • Nicole Riteco

Mailadres: [email protected]

Aandachtsgebied:

 • Aanspreekpunt voor de leden algemeen.
 • Administratie Holos netwerk/aanmelden nieuwe leden.
 • Controleren of deelnemers voldoen aan gestelde reglementen.
 • Controle op visitaties.
 • Uitreiken van facturen en licenties.
 • Benaderen en contact onderhouden met verzekeraars, koepelorganisatie en externe partijen.

Commissie Marketing/PR/Koepels/Zorgverzekeraars

 • Linda Leeflang

Mailadres: [email protected]

Aandachtsgebied:

 • Benaderen van doelgroepen die relevant zijn voor Holos masseurs en therapeuten.
 • Positioneren van Holos Massagetherapie in Nederland.
 • Nieuwsbrieven.
 • Promotiemateriaal.
 • Themadagen.
 • Persberichten.
 • Database van artikelen en onderzoeken.

Redactie Website

 • Shim Meijer

Mailadres: [email protected]

Aandachtsgebied:

• Zorg dragen voor de juiste informatie en het up to date houden van teksten op de website.
• Geposte blogartikelen en evenementen van leden controleren op stijl, visie en of de teksten overeenkomen met wat we samen als Holos Netwerk willen uitdragen.

 

Share This