Holos Netwerk voor massagetherapie

Praktiserende Holos massagetherapeuten en Holos masseurs hebben zich verenigd in het Holos Netwerk. Dit netwerk waarborgt de kwaliteit en zet zich in voor bekendheid van Holos massagetherapie en werkgelegenheid. Zodat het prachtige werk van Holos masseurs en massagetherapeuten steeds bekender wordt en ingezet kan worden om meer mensen te helpen.

Holos Netwerk biedt een platform voor Holos masseurs en massagetherapeuten om zichzelf zichtbaar te maken voor geïnteresseerden. Holos Netwerk bemiddelt tussen massagetherapeuten en masseurs enerzijds en bedrijven en instellingen anderzijds.

Naast de zelfstandige massagepraktijken werken Holos massagetherapeuten en masseurs onder andere in bedrijven, ziekenhuizen, gezondheidszorginstellingen, verpleegtehuizen, mantelzorgorganisaties, overheid en onderwijs.

Waarborging kwaliteit

Kies je voor een Holos massagetherapeut, dan ben je verzekerd van een professioneel therapeut met een gedegen vierjarige opleiding. Je vertrouwt jezelf toe aan een deskundige. Iemand die de techniek van het masseren beheerst en over medische kennis beschikt én bovendien garant staat voor een hoogwaardige therapeutische begeleiding. Niet de ziekte of de klacht staan in dit proces centraal, maar jij!

Het Holos netwerk waarborgt de kwaliteit van haar therapeuten door middel van  controle op na- en bijscholing, richtlijnen voor praktijkvoering, ondersteuning bij intervisie, netwerkdagen en praktische ondersteuning.

Like ons:

 

Organisatie:

Hieronder vind je een overzicht van het bestuur en de verschillende commissieleden.

Bestuur

 • Frank van den Essenburg – voorzitter

Mailadres: netwerk@holos.nl

Aandachtsgebied:

 • Beleid van de beroepsorganisatie vastleggen.
 • Bewaken van reglementen.
 • Communicatie naar deelnemers van het Netwerk en verschillende commissies.
 • Vertegenwoordigen van de organisatie naar deelnemers en externe partijen.

Licentie Commissie

 • Nicole Riteco

Mailadres: licentie@holos.nl

Aandachtsgebied:

 • Aanspreekpunt voor de leden algemeen.
 • Administratie Holos netwerk/aanmelden nieuwe leden.
 • Controleren of deelnemers voldoen aan gestelde reglementen.
 • Controle op visitaties.
 • Uitreiken van facturen en licenties.
 • Benaderen en contact onderhouden met verzekeraars, koepelorganisatie en externe partijen.

Commissie Marketing/PR/Koepels/Zorgverzekeraars

 • Linda Leeflang
 • Jacco Evers

Mailadres: pr@holos.nl

Aandachtsgebied:

 • Benaderen van doelgroepen die relevant zijn voor Holos masseurs en therapeuten.
 • Positioneren van Holos Massagetherapie in Nederland.
 • Nieuwsbrieven.
 • Promotiemateriaal.
 • Themadagen.
 • Persberichten.
 • Database van artikelen en onderzoeken.

Redactie Website

 • Marielle Roest

Mailadres: redactie@holos.nl

Aandachtsgebied:

• Zorg dragen voor de juiste informatie en het up to date houden van teksten op de website.
• Geposte blogartikelen en evenementen van leden controleren op stijl, visie en of de teksten overeenkomen met wat we samen als Holos Netwerk willen uitdragen.

 

Share This