Holos massagetherapie in bedrijf

Steeds meer werkgevers gaan op een andere manier dan vroeger om met hun onderneming en de mensen die er werken. Ze zien in dat hun werknemers een groot deel van hun kapitaal zijn en dat goed management betekent dat je goed voor je werknemers zorgt. Dit betekent onder andere oog voor de mens áchter de werknemer. Werkgevers zien het belang in van een goede werksfeer, waar gezondheid en welzijn van het management en de werknemers volop aandacht krijgt. Ook is er steeds meer ruimte voor een goed gesprek tussen werknemer en werkgever over draagkracht en belasting en dat dit een voortdurend veranderende balans is of kan zijn. Soms is er geen balans meer tussen bijvoorbeeld werk en privé en vraagt dit om extra zorg en aandacht voor de desbetreffende werknemer. Holos massagetherapie kan een invulling én aanvulling zijn van deze zorg en aandacht voor uw werknemers.

Massagetherapie in bedrijf kan resulteren in:

  • het afnemen of verdwijnen van veel voorkomende werkgerelateerde klachten;
  • het voorkomen van langdurig ziek zijn;
  • het besparen op ziektekosten en op het inhuren van vervangend personeel;
  • het bevorderen van de werksfeer en het algeheel welzijn van uw werknemers;
  • het leveren van een bijdrage aan een betere werkomgeving.

Holos massagetherapeut

De Holos massagetherapeut heeft een vierjarige opleiding op hbo-niveau afgerond aan de Holos academie in Utrecht en volgt voortdurend bij- en nascholingen. Naast kennis van massagetechnieken en therapeutische vorming heeft de therapeut een gedegen paramedische achtergrond. De Holos massagetherapeut richt zich op zowel de fysieke als de mentale aspecten van de mens en heeft tijdens de behandeling meer een begeleidende en ondersteunende dan een sturende en/of adviserende rol. Bij ‘niet pluis’ situaties zal de massagetherapeut direct doorverwijzen. 

De Holos massagetherapeut kent de taal van het lichaam en de reflexologische verbanden in het lichaam. De therapeut begeleidt de werknemer in een proces van herkenning en bewustwording waardoor veranderingen kunnen plaatsvinden. Massagetherapie draagt bij aan welzijn en herstel. Het is ook uitstekend preventief in te zetten, om ziekteverzuim te voorkomen én gezondheid en welzijn van werknemers te bevorderen. Holos massagetherapie draagt bij aan de huidige gezondheidszorg en kan een positieve rol spelen in het ziekteverzuimbeleid van uw bedrijf en het welzijn van uw werknemers

Bent u geïnteresseerd in massagetherapie op het werk? Neem dan contact op met het Holos Netwerk, licentie@holos.nl.

Share This