Holos netwerkdag woensdag 26 augustus 2020
We maken met collega masseurs en massagetherapeuten een zintuigenwandeling op de Bussumerheide. We wandelen anderhalf uur in stilte. Nicole begeleidt de wandeling in stilte. Maar soms staat ze even stil en vertelt aan welk zintuig we aandacht geven. Je leest in deze blog over mijn ervaring die dag én tegelijk iets over de essentie van massagetherapie.

Zowel in deze wandeling als in een sessie massagetherapie gaat het over in stilte waarnemen wat er te voelen is. Het gaat om stilstaan bij het contact maken met je lijf, de emotie erkennen. En vanuit verbinding met jezelf je verbinden met de ander. Zo’n innerlijke reis geeft ruimte om jou te laten weten wat je nodig hebt om weer in beweging en terug in balans te komen. In een sessie begeleidt een massagetherapeut jou bij dit proces.

Over de zintuigenwandeling op de heide en de essentie van massagetherapie

Eerst nog met collega’s in gesprek over
waar ik je eerder zag
en hoe het nu is
dan naar de stilte
en wat er dan nog is….

Oneindig veel groen
Een baby wordt gedragen op de buik
Ik volg de blik van de baby naar boven
De kruinen van de bomen
die wuiven in de wind
Ik zie wat zij ziet
Ervaar puur zijn in verbinding

Ik zie wat wij zien
en ook weer niet
Samen met collega’s
verbonden met de natuur
En ieder van ons
innerlijk verzonken
in het eigene voelen

Het zand, het sterremos,
rimpelwater in de plas,
een droge sloot
uitbundig groene blaadjes
waar hertjes aan grazen
Wij staan stilzwijgend kijkend
De reeën kijken terug
Ze volgen gerust hun gang
Net als wij
Door de paarse gloed van de heide
Een stil zijn
waar alles is zoals het is

Het proeven van de bramen
De smaaksensatie in de mond
Het voelen van de aarde
contact met stam en wortels
tapijtje van mos
de geur van natte bladeren
Wind en regen sieren het uitwaaien

De wind loeit
net als de sirene in de verte
De haren verwaaien
Het vliegtuig hoog
Wij blijven hier samen beneden
Een optocht door de hei
Een collega raapt een stuk glas
Weer een heidebrand voorkomen
Ieder draagt iets bij

Dan een stilstaan
De zwarte stammen
Zijn ze enkel vochtig?
Of soms toch eerder verbrand?
Een boom alleen
dan weer in een groepje
Stam en tak fier rechtop
Een ondergronds netwerk van wortels
niet altijd zichtbaar
maar toch verbonden
Net als wij
Staan voor hetzelfde

Het in beweging brengen van het lijf
Het contact maken met het zelf
En vandaaruit met de ander
Energetische ontmoeting
Liefdevolle gevoelens ontwaken
Ik tuur over het pad in de verte
Wie komt daaraan?
Over de heuveltop
In mijn verbeelding
Het zijn degenen van wie ik hou
Degenen die mij nabij zijn
Er wel nog zijn en toch niet meer zijn
Er is een natte wang
Van regen en tranen
Van verdriet en blijheid
Er is een alles in één zijn

Het is voeden en gevoed worden
Creatieve ideeën die stromen
In actie komen
Adem in beweging
Tegenwind en meewind
Meegevoerd met de stroom
Zo rumoerig kan ‘stilte’ zijn
De stilte kan de onrust dragen
Naar een nieuwe balans
In verbondenheid met lijf en leden
Een stralend zijn
Ik ben thuis
De waarnemer zijn maakt vrij
Er is vrijheid in verbondenheid

De essentie van ons vak massagetherapie
De eigen ruimte innemend
levendigheid roert zich
En laat zien dat wat er wezenlijk is
Een gebrokenheid, de pijn ervan
Het ongeduld van falen
Respectvol naderen
van wat zich kwetsbaar toont
Een omwenteling naar heelheid
Expansie van wie ik in wezen ben
Het moeten valt weg
Het willen viert hoogtij
Dankbaar voor deze samenkomst
De ontmoeting met het zelf
en vanuit het hart de ander
De betekenis van verbinding en verbondenheid
Dit alles krijgt tijd en ruimte
De stilte hervindt haar klank

Annemarie Sweep Praktijk voor Massagetherapie
www.annemariesweep.nl

Share This