Angst, geen vertrouwen meer in je lichaam, massagetherapie kan je helpen het vertrouwen in je lichaam te herstellen.

Hieronder een ervaring van een cliënt uit mijn praktijk. 

“Met een aantal sterk aanwezige psychische klachten meldde ik me bij Nicole. De belangrijkste klacht was een negatief vertrouwen in mijn lichaam als gevolg van 10 jaar geleden geconstateerde darmkanker. De kanker werd destijds chirurgisch verholpen en de genezing was 100% maar geestelijk bleef een grote angst bestaan die mijn doen en laten in het leven in grote mate beïnvloedde.

Een aantal intensieve massages door Nicole zette mij vrijwel direct op het goede spoor; vertrouwen in het eigen lichaam nam toe en ik leerde fysiek een grote rust op te bouwen die een positieve uitwerking had op mijn dagelijks leven. 

Tijdens de massages ervoer ik een diepe innerlijke maar ook fysieke rust, alsof er iets werd ‘opengelegd’ en beter door kon stromen… een effectieve stimulans om het vertrouwen in mijn lichaam terug te krijgen.

Bijkomend merkwaardig effect was een zeer gewenste gewichtsafname die al snel na de eerste behandeling merkbaar was. Minder eten, meer zin in beweging, toenemend algeheel welbevinden.”

Als u dit herkend of het maakt u nieuwsgierig neem dan contact met mij op via mijn site: www.mindful-massagetherapie.nl

Praktijk van Nicole Riteco

 

 

Share This